Box Office 020 7401 9919

booktickets browseplays

follow us

  • YouTube Channel

The Merchant of Venice | Habima National Theatre

אם אתם דוקרים
אותנו, אנחנו לא
?מדממים

'If you prick us, do we not bleed?'

בונציה, עיר של צריכה, שחיתות וחובות, באסניו מלווה כסף מחברו אנטוניו

בכדי לממן את ניסיונות החיזור שלו אחר פורשיה, בת טובים עשירה

מבלמונט. אנטוניו, בתורו, לוקח הלוואה מהמלווה בריבית, שיילוק, ומבטיח

,להחזיר אותה כאשר ספינות הסחר שלו יחזרו לעיר. כחלק מההסכם

אנטוניו מבטיח לשיילוק שבמידה וספינות לא יחזרו ולא ניתן יהיה להחזיר

את ההלוואה, הוא ישלם לשיילוק בליטרה אחת מבשרו. הספינות אינן

.חוזרות. ושיילוק דורש את המגיע לו

 

,הסוחר מוונציה מציג בפנינו את הניגוד בין סובלנות לאי-סובלנות

,דת וחברה, צדק ורחמים, בכמה מהסצנות החזקות היותר מאת שייקספיר

.ובדמותו של שיילוק, יצר את אחת מדמויות הזרות והבלתי נשכחות שלו

הבימה היא מרכז התיאטרון העברי בעולם. לאחר היווסדה

 

במוסקבה אחרי המהפכה של 1905 , להקת הבימה נדדה בעולם לפני

שהתיישבה סופית בתל-אביב בשנות העשרים. מאז 1958 , תיאטרון הבימה

הוכר כתיאטרון הלאומי של ישראל. הפקה זו, של אחת מהיצירות השנויות

ביותר במחלוקת והאנושיות של שייקספיר, מהווה את הביקור הראשון של

.הבימה באנגליה